Battle Rope Workout สำหรับมือใหม่

Battle Rope Workout สำหรับมือใหม่

วิธีเล่นพื้นฐานสำหรับมือใหม่

เชือก Battle Rope เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้กล้ามเนื้อเกิดความกระชับได้สัดส่วน มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น

>> อ่านต่อ <<